Zaloguj się | Rejestracja

Sobota, 24 czerwca 2017

imieniny: Jana, Danuty, Janiny

Pilne!
  • Najtańsze teksty sponsorowane w gazecie elblag24.pl. Zadzwoń już TERAZ! Tel: 668-869-872

Regulamin korzystania z serwisu
elblag24.pl, w umownej nazwie "elblag24"

Warunki Ogólne

Korzystanie z serwisu elblag24 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez żadnych zastrzeżeń.

Wszystkie osoby korzystając z elblag24 zobowiązują się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, i dobrymi obyczajami.

Użytkownik zobowiązuje się do używania treści i usług elblag24 w sposób zgodny z obowiązującym prawem polskim i międzynarodowym.

Roszczenia przeciwko elblag24 z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne lub niematerialne powstałe wskutek użycia lub zaniechania użycia udostępnionych informacji, od osób trzecich, jak i też wskutek użycia błędnych i niekompletnych informacji są bezzasadne i wykluczone.

elblag24 nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń w dziale ogłoszeń drobnych, jak i także w dziale ogłoszeń biznes. Ogłoszenia posiadają szczegółowy regulamin dotyczący zamieszczania ogłoszeń w tym dziale.

elblag24 zastrzega sobie prawo do nie umieszczania ogłoszeń, których treść nie odpowiada warunkom regulaminu ogłoszeń.

elblag24 nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy oraz wszelkie inne skutki decyzji podejmowanych przez Użytkowników na podstawie informacji zawartych w serwisie jak również za skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem naszego serwisu.. W szczególności elblag24 nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i aktualność zamieszczonych informacji oraz decyzji podejmowanych na ich podstawie.

Wszelkie bezpośrednie lub pośrednie odsyłacze do innych stron internetowych (tzw. "linki") znajdują się poza zakresem odpowiedzialności elblag24. Wszelkie roszczenia wobec elblag24 z tytułu odpowiedzialności cywilnej są wykluczone. Elblag24 oświadcza wyraźnie, iż nie posiada żadnych informacji o niezgodnych z prawem treściach zamieszczonych na stronach połączonych ze swoją stroną linkami. Za zawartość stron, na które elblag24 odsyła w sposób pośredni lub bezpośredni odpowiadają wydawcy tych stron. Dystansujemy się zdecydowanie od wszystkich treści na wszystkich stronach powiązanych z elblag24.

Układ graficzny, teksty, filmy i zdjęcia umieszczone w elblag24 są wyłączną własnością portalu, za wyjątkiem znaków firmowych zastrzeżonych prawem autorskim oraz materiałów udostępnionych.

Żaden fragment tego serwisu nie może być publikowany bez pisemnej zgody elblag24. Drukowanie, kopiowanie i inne sposoby wykorzystania treści zawartych w serwisie mogą odbywać się wyłącznie do użytku prywatnego. Modyfikowanie niniejszego serwisu lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody elblag24 jest zabronione.

Użytkownik umieszczając w elblag24 ogłoszenie wyraża tym samym zgodę by jego ogłoszenie ukazywało się, lub było wyświetlane na innych stronach współpracujących z elblag24.

Elblag24 zastrzega sobie prawo do uzupełnienia lub usunięcia części lub całości stron bez wcześniejszego powiadomienia.

Reklamodawcy nie należy się jakikolwiek zwrot uiszczonej opłaty ani też odrębne odszkodowanie, jeżeli przyczyną usunięcia ogłoszenia było, uzasadnione podejrzenie, lub przesłanki prawne o naruszeniu prawa karnego, bądź cywilnego.

Elblag24 nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu oraz wszelkie straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania systemu.

Regulamin może być zmieniany przez właściciela/wydawcę serwisu, w całości lub w jego części. Nowy regulamin będzie obowiązywał od momentu publikacji.

Regulamin dodawania ogłoszeń, reklam, artykułów sponsorowanych

Elblag24 nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych w portalu ogłoszeń i się z nimi nie identyfikuje. Treść wszystkich ogłoszeń ma charakter informacyjny.

Ogłoszenie na elblag24 może bezpłatnie zamieścić osoba fizyczna (prywatna), jak również podmiot gospodarczy (firma).

Każde ogłoszenie drobne - prywatne musi zawierać w treści ogłoszenia numer telefonu ogłaszającego się.

Ogłoszenia w rubryce „ogłoszenia drobne” będą ukazywały się nie dłużej niż przez 3 miesiące od daty dodania, chyba, że użytkownik dodający ogłoszenie sam je usunie lub zmieni. Po 3 miesiącach od publikacji ogłoszenia zostają usunięte z bazy danych.

Jeśli ogłoszenie jest nie aktualne, prosimy o niezwłoczną zmianę statusu ogłoszenia. Użytkownik edytuje ogłoszenie sam. Wszelkie listy mailowe kierowane do naszej redakcji w sprawie usunięcia ogłoszenia przez pracowników elblag24 zostaną zignorowane.

Dodając ogłoszenie użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert handlowych od redakcji elblag24

Istnieje możliwość dodania płatnego ogłoszenia w formie artykułu sponsorowanego - wyróżnionego w liście publikacji na stronie głównej i podstronach portalu.

Elblag24 obejmując Patronat Medialny nad wydarzeniami i imprezami w ramach obustronnej Umowy zobowiązuje się do emisji reklam banerowych i artykułów sponsorowanych bezpłatnie dla Firm i Instytucji oraz Organizacji zajmujących się organizowaniem wydarzeń społeczno-kulturalne, zamawiających udział naszego portalu w formie Patrona Medialnego.

Elblag24 zastrzega sobie prawo do nie publikowania ogłoszeń, bądź reklam, których treści będą nie zgodne z obyczajowością, bądź też będą nie zgodne z prawem. Od tej decyzji nie ma możliwości odwołania.

Elblag24 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin będzie obowiązywał od momentu publikacji.

Regulamin dodawania komentarzy

Dostęp do dodawania komentarzy posiadają wszyscy użytkownicy zarejestrowani na portalu Elblag24.

Komentujący artykuły na łamach elblag24 publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Elblag24 nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników.

W komentarzach zabronione jest umieszczanie reklam i ogłoszeń.

Zabronione jest umieszczanie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie i niewłaściwe. Takie komentarze będą usuwane.

Elblag24 jest portalem prywatnym i zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin będzie obowiązywał od momentu publikacji.


Polityka Prywatności
Preambuła

Elblag24.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Elblag24.pl i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do Elblag24.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.elblag24.pl/PolitykaPrywatnosci

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Elblag24.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do Elblag24.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Elblag24.pl.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należacych do Elblag24.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do Elblag24.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala Elblag24.pl zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Elblag24.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje platforma świadcząca usługi finansowe w naszych portalach. W tym przypadku tylko system obsługujący płatność zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze do usług finansowych znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Niezapowiedziane Wiadomości

Elblag24.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Elblag24.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Elblag24.pl.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Elblag24.pl.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Elblag24.pl przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Elblag24.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Elblag24.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Elblag24.pl nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Elblag24.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Elblag24.pl.

W przypadku pytań proszę pisać: redakcjaelblag24@gmail.com

TOP FAKTY