Zaloguj się | Rejestracja

Wtorek, 30 maja 2017

imieniny: Feliksa, Ferdynanda, Zdzisława

Pilne!
  • Najtańsze teksty sponsorowane w gazecie elblag24.pl. Zadzwoń już TERAZ! Tel: 668-869-872
30.11.2013 13:33 | en | 12 komentarzy

Ludzie nie bójta się wójta (4). Trudne pytania do wójta Milejewa...

Ostatnia sesja rady gminy Milejewo była burzliwa. Przede wszystkim przez podatki, nad którymi głosowali radni. Mieszkańcy gminy z każdym dniem są bardziej rozczarowani działalnością samego wójta i rady. My zadaliśmy kolejne trudna pytania Ryszardowi Januszowi poparte faktami.

fot. elblag24
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas.

Poniżej kwestie, które nas interesują. Wypunktowaliśmy kolejnych kilka pytań do wójta Milejewa oraz nawiązaliśmy do przesłanej nam odpowiedzi na poprzednie pytania. Czy i tym razem doczekamy się odpowiedzi na nurtujące nas i mieszkańców kwestie - zobaczymy. Istotnym faktem jest to, że pytania kierowane do wójta Milejewo pochodzą od mieszkańców tej gminy a przesyłane są na naszą skrzynkę kontakt@elblag24.pl.

Dotyczy ogłaszania przetargów na zbycie nieruchomości

1. Działka w Pomorskiej Wsi  o pow. użytkowej 1 ha, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tereny rezydencjonalne. W pierwszym przetargu cena wywoławcza wynosiła 295 tys. aktualnie ogłoszono rokowania i cena wywoławcza wynosi 120 tys. Czy nie lepiej dla gminy jeżeli nieruchomość pozostałaby w zasobach gminnych, albo gdyby dokonano podziału nieruchomości na mniejsze działki, które lepiej by się sprzedawały i za korzystniejszą cenę, aniżeli obniżać wartość o ponad 40%?

2. Gmina zamierza wystawić do przetargu zgodnie z wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia - nieruchomości przy drodze krajowej S22 przeznaczone pod zabudowę produkcyjno – składową, których wartość rynkowa wynosi  2 mln 400 tys. zł. Czy jeżeli "nie pójdą" w I przetargu również Wójt Gminy skorzysta ze swoich uprawnień i obniży ich wartość, czy może ma inny pomysł na jej zagospodarowanie?

Dotyczy znajomości przepisów prawa

3. Powiedział Pan, że zna Pan przepisy prawa. To dlaczego nie wykonuje Pan ustawowego obowiązku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej, która nakłada na jednostki samorządu terytorialnego i inne samorządowe jednostki organizacyjne obowiązek udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej?

Mieszkańcy skarżą się, że od ponad trzech lat na zebraniach wiejskich próbują wyegzekwować od Pana publikowanie w BIP-ie podstawowych informacji wynikających z ustawy, a Pan ich lekceważy, o czym świadczy sama strona internetowa (BIP). Mieszkańcy są oburzeni, że wydaje Pan pieniądze publiczne na stronę internetową, na której nie ma podstawowych danych, które powinny być upublicznione. Wprowadzane są wybiórczo informacje, np. w zakładce Sesje Rady Gminy: Sesja XXIX, XXXI, XXXII, gdzie podziała się XXX sesja? W zakładce „Dług publiczny” czy „Majątek gminy”, przy otwarciu pojawia się komunikat: "tutaj należ podpiąć odpowiedni dokument". Te informacje są  obligatoryjne, a za niepublikowanie ich są kary. Mieszkańcy piszą do nas, że noszą się z zamiarem wystąpienia z wnioskiem do odpowiednich organów, w związku z niewykonywaniem przez Pana obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

RZECZPOSPOLITA GPP: Nieudzielenie informacji jest PRZĘSTĘPSTWEM

Nieudzielenie informacji jest przestępstwem - Jeżeli z ustawy wynika obowiązek gminy opublikowania określonych danych w Internecie, to za ich niezamieszczenie na jej stronie BIP grozi odpowiedzialność karna. Nie ma przy tym znaczenia, czy ktoś tej informacji w ogóle poszukiwał w Internecie, ani to, że gdy jej tam nie znalazł, nie złożył stosownego wniosku. Znaczenie ma tylko nałożony przez ustawę obowiązek publikacji.

- Za brak informacji grożą kary - Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Tak stanowi art. 23 wskazanej ustawy o dostępie do informacji publicznej, który jest zresztą jedynym przepisem karnym zawartym bezpośrednio w jej przepisach. Czyn w nim określony wypełnia znamiona występku, który został zdefiniowany w art. 7 § 3 kodeksu karnego.

Więcej w Rzeczpospolitej.

Dotyczy zaciągniętego kredytu

Odpowiedział Pan, że zaciągnięty kredyt będzie przeznaczony na realizację inwestycji. Niektóre z nich zostały już dawno zrealizowane (place zabaw, drogi). Interesuje nas:

- droga gminna w Kamienniku Wielkim tzw. Łącznik z drogą S22. Mieszkańcy stoją na stanowisku, że droga mogła być zrobiona podczas budowy  „Berlinki”  i dróg dojazdowych, tylko nikt z władz gminy nie dopilnował tego. Pozostawiono niewielki odcinek drogi (łącznik), który Gmina we własnym zakresie musiała zrobić. Czy władze zabiegały o naprawę tego odcinka drogi przy realizacji inwestycji drogi krajowej?

- ile Gminę będzie kosztowała modernizacja budynku OSP w Pomorskiej Wsi i czy  to zadanie jest tak pilne i niezbędne dla mieszkańców gminy, żeby zaciągać kredyt na ten cel? Dowiedzieliśmy się od mieszkańców, że gmina zleciła roboty budowlane remizy, dlatego, że samochód strażacki nie może wjechać do budynku. Czy nie korzystniej byłoby wymienić samochód z inną jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy, aniżeli przebudowywać budynek za niemałe pieniądze?
TOP FAKTY